Parama mokymuisi

Parama mokymuisi

Teikdami visos dienos ugdymo paslaugą laikomės nuostatos, kad vaikai į namus nesineša namų darbų. Visi mokymosi medžiagos įtvirtinimo ir žinių bei įgūdžių praktinio pritaikymo darbai atliekami mokykloje.

Pripažįstame, kad didelė dalis mokymosi vyksta ne klasėje, o būtent ten, kur mokinys pats kelia mokymosi tikslus ir mokosi savarankiškai. Tačiau savarankiškui mokymuisi reikia ruoštis. Priešmokyklinėje ugdymo pakopoje, kol vaikai mokosi mokytis, reikalinga individualizuota pagalba, padedanti vaikui susiformuoti savo unikalų mokymosi braižą..

Pripažįstame kiekvieno vaiko unikalumą, t.y. skirtingus mokymosi stilius ir temperamentus, unikalią mokymosi patirtį ir įpročius, mokymosi tempo skirtumus, interesus ir susidomėjimo sritis bei mokymosi motyvaciją. Yra normalu, jei kai kuriose mokymosi situacijose vaikas nespėja su kitais. Yra nenormalu, jei tai trukdo vaikui patirti mokymosi sėkmę.

Numatome, kad kiekvienam priešmokyklinukui išryškės bent kelios sritys
• Mokymosi sritis, kur kyla sunkumai ir jam reikia daugiau padirbėti, kad pasiektų numatytą standartą;
• Mokymosi sritis, kur sekasi ir norisi daugiau ar giliau, nei buvo daroma per pamoką, kur pats mokinys sau kelia aukštesnį standartą, nei numatytasis visai klasei.

Tuo tikslu papamokiniu laiku mokykloje bus kuriama mokymosi paramos galimybė. Mokinukai galės gauti pagalbą tenkinant individualius mokymosi poreikius. Čia jiems padės mokyklos mokytojai bei mokytojų asistentai, esant reikalui ir suderinus su tėvais, bus pritraukiami specialistai: logopedas ir psichologas. Už specialistų paslaugas mokama atskirai.

Mokymosi parama Kolpingo pradinėje mokykloje mokinių paramos paslauga išskiriama į:
• Pagalbą kiekvienam mokykloje besimokančiam mokiniui (papildomas mokytojo dėmesys dirbant klasėje, atliekant namų darbus po pamokų).
• Pagalbą spec. poreikių turintiems vaikams. Ši pagalba derinama individualiai, bendradarbiaujant su tėvais siūlomas tokia paramos paslauga už papildomą mokestį, kuri atliepia vaiko poreikius.