IŠSKIRTINUMAI

Vokiška ugdymo koncepcija lietuviškoje švietimo sistemoje

Vokiška ugdymo koncepcija lietuviškoje švietimo sistemoje

Kolpingo pradinėje mokykloje įgyvendinamos Lietuvos bendrosios ugdymo programos tuo užtikrinant ugdymo tęstinumą bet kurioje bendrojo lavinimo mokykloje Lietuvoje. Kolpingo pradinės mokyklos ugdymo sistema kuriama remiantis Kolpingo pedagogikos principais*, kurie apjungia visus Kolpingo švietimo projektus Lietuvoje ir visame pasaulyje. Bendradarbiaudami su partneriais Vokietijoje siekiame užtikrinti Kolpingo pedagogikos standartą. Mokykloje mokiniams kuriamos galimybės pažinti vokiečių kultūrą ir

Individualus požiūris į kiekvieną mokinį

Individualus požiūris į kiekvieną mokinį

Kolpingo mokykloje švenčiamas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualumas. Įvairovė mums yra vertybė, o ne vien tik toleruotinas neišvengiamas reiškinys. Mokyklos bendruomenėje mokomės pastebėti ir gerbti vienas kito tautinius-kultūrinius, socialinius-ekonominius ir asmenybės mąstymo bei jausenos skirtumus. Pripažįstame, kad kiekvienas mokinys gali mokytis ir įsipareigojame padėti kiekvienam mokiniui augti ir skleistis savo tempu ir sava trajektorija. Mokykla

Krikščioniškos vertybės pasaulietinėje mokykloje

Krikščioniškos vertybės pasaulietinėje mokykloje

Visame pasaulyje Kolpingo švietimo projektai kuriami ir plėtojami remiantis krikščioniškomis vertybėmis. Kolpingo pradinėje mokykloje krikščioniškos vertybės reiškiasi per besąlygiška meile grįstą santykį su kiekvienu žmogumi ir krikščioniškų tradicijų puoselėjimą mokyklos bendruomenėje. Krikščioniškos vertybės mokykloje nubrėžia dorinio ugdymo programos kryptį. Kolpingo pradinė mokykla yra atvira visiems pasauliečiams ir įvairių konfesijų šeimoms, gerbiančioms mokyklos vertybinį pasirinkimą ir