PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Pagrindinės ugdymo programos pagrindą sudaro „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“ (Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija; 2014).