Karjera

Mūsų auganti mokykla ieško:


Pradinių klasių mokytojų

 • Savo veiklą grindžiančių krikščioniškomis vertybėmis;
 • Motyvuotų ne tik mokyti, bet ir mokytis bei augti kartu su mokiniais ir mokykla;
 • Lavinančių ne vien siaurus įgūdžius, bet ir ugdančių kūrybingą bei atsakingą asmenybę;
 • Siekiančių ne tik mokyti, bet ir padėti kiekvienam vaikui mokytis bei tapti savarankišku mokiniu;
 • Nusiteikusių derinti ugdymo programos turinį bei standartus su individualiais mokinio poreikiais;
 • Išlaikančių profesinę autonomiją ir atsakomybę, bet atsiveriančių bendradarbiavimui su kolegomis bei tėvais;
 • Sukaupusių patirties, bet gebančių peržengti įprastus profesinės veiklos modelius;
 • Valdančių užsienio kalbą/as (anglų ir/ar vokiečių) kaip profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo tarptautiniame Kolpingo mokyklų tinkle prielaidą.
 • Pasirengusių auginti mokinius nuo priešmokyklinės iki ketvirtos klasės.

Mokinio pagalbininkų

 • Tikinčių kiekvieno vaiko sėkme ir motyvuotų kiekvienam sukurti sėkmingo mokymosi galimybę;
 • Galinčio sukurti betarpišką pagalbininko santykį su mokiniu;
 • Gebančių efektyviai komunikuoti ir bendradarbiauti su kolegomis mokytojais bei tėvais;
 • Atvirų tinkamiausio metodinio „rakto“ kiekvienam vaikui paieškoms;
 • Galinčių dirbti su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
 • Atradusių sritį, kurioje jau gali teikti pagalbą ir nusiteikusių atrasti naujas sritis.

Čia jūs rasite…

 • Patogią darbo aplinką,
 • Kolegialius santykius,
 • Lanksčią organizacinę struktūrą,
 • Mokyklos tapsmo atmosferą,
 • Platesnį krikščioniškos nevyriausybinės organizacijos kontekstą asmeniniam tobulėjimui, kūrybinėms iniciatyvoms ir veiklos įprasminimui.