KAINOS

Mokestis už mokslą 2024–2025 mokslo metais – 530 Eur / mėn.
*programos individualizavimo atveju kaina derinama atskirai

Į mokestį įskaičiuota:

 • Ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) mokymas.
 • Ankstyva rytinė veikla iki pamokų pradžios (nuo 7.30 iki 9.00 val.).
 • Pirminė logopedo ir spec. pedagogo konsultacija.
 • Išvykos Kauno mieste.
 • Visi vadovėliai.
 • Mokymuisi būtina techninė ir programinė įranga.

Už papildomą 100 Eur/mėn. mokestį – popamokinis ugdymas*,  kaip mokymosi paramos grupė, kurioje tenkinami individualūs mokymosi poreikiai:

 • Aktyvaus laisvalaikio lauke ir mokyklos viduje organizavimas: vieta, laikas, priemonės, inventorius;
 • Ramaus atsitraukimo ir poilsio galimybės sukūrimas (naudojimasis relaksacijai skirta erdve);
 • Priežiūra laisvo žaidimo ir socializacijos metu;
 • Savarankiškų darbų atlikimo galimybės (laikas, vieta, priežiūra ir metodinė pagalba) sukūrimas;
 • Dalyvavimas mokyklos inicijuotuose neformalaus ugdymo projektuose: „skaitymo draugas” ar. kūrybinėse iniciatyvose);
 • Sudarymas galimybės dalyvauti mokykloje vykstančiuose būreliuose (būreliai organizuojami susidarius grupei ir išperkami atskirai).

*Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 18.00 val. | penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 15.00 iki 17.00.

Kolpingo darželio ugdytiniams priešmokyklinėje klasėje taikome 15% nuolaidą.

Mokestis už mokslą 2024–2025 mokslo metais – 530 Eur / mėn.
*programos individualizavimo atveju kaina derinama atskirai

Į mokestį įskaičiuota:

 • Ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) mokymas.
 • Ankstyva rytinė veikla iki pamokų pradžios (nuo 7.30 iki 9.00 val.).
 • Pirminė logopedo ir spec. pedagogo konsultacija.
 • Išvykos Kauno mieste.
 • Visi vadovėliai.
 • Mokymuisi būtina techninė ir programinė įranga.

Už papildomą 100 Eur/mėn. mokestį – popamokinis ugdymas*,  kaip mokymosi paramos grupė, kurioje tenkinami individualūs mokymosi poreikiai:

 • Aktyvaus laisvalaikio lauke ir mokyklos viduje organizavimas: vieta, laikas, priemonės, inventorius;
 • Ramaus atsitraukimo ir poilsio galimybės sukūrimas (naudojimasis relaksacijai skirta erdve);
 • Priežiūra laisvo žaidimo ir socializacijos metu;
 • Savarankiškų darbų atlikimo galimybės (laikas, vieta, priežiūra ir metodinė pagalba) sukūrimas;
 • Dalyvavimas mokyklos inicijuotuose neformalaus ugdymo projektuose: „skaitymo draugas” ar. kūrybinėse iniciatyvose);
 • Sudarymas galimybės dalyvauti mokykloje vykstančiuose būreliuose (būreliai organizuojami susidarius grupei ir išperkami atskirai).

*Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 18.00 val. | penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis nuo 15.00 iki 17.00.

Keturi šeštadieniai po 3 val. – 100 Eur / mėn.

Kiti mokesčiai:

 • Stojamasis mokestis – 300 Eur (mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas);
 • Pagalba, atliepianti vaiko poreikius, spec. poreikių turintiems vaikams. Šios pagalbos mokestis derinamas individualiai, bendradarbiaujant su tėvais.
 • Mokymosi krepšelis (rašymo priemonės, paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, trintukas, žirklės, guašas, akvarelinis popierius A4 ir A3, spalvotas popierius ir kartonas);
 • Maitinimas;
 • Mokyklinė apranga (uniforma) ir avalynė;
 • Dalyvavimas olimpiadose;
 • Dalyvavimas kultūriniuose renginiuose;
 • Specialistų (logopedo ar kt.) teikiamos paslaugos;
 • Mokykloje vykstantys būreliai.

 

 

PRIĖMIMAS
MAITINIMAS
DIENOS RITMAS