PRIĖMIMAS

Kolpingo pradinės mokyklos veikla ir ugdymu besidomintys tėvai kviečiami atvykti į individualų susitikimą. Šio susitikimo metu turėsite galimybę susipažinti su mokykla, ugdymo sistema, mokyklos vertybėmis. Jo metu atsakysime į visus Jums iškilusius klausimus.

Individualiam susitikimui kviečiame registruotis:

info@kolpingopradinemokykla, +370 61619445 arba užpildant anketą čia.

Prašymai 2024–2025 m. m. jau priimami.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
· vaiko asmens dokumento kopija;
· praeitos ugdymo pakopos baigimo pažymėjimas ir pasiekimų išrašas, jeigu priimama į pradinio ugdymo programas;
· sveikatos pažyma (gali būti pateikta iki mokslo metų pradžios);
· jei mokinys turi specialiųjų poreikių, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

Prašymai  priimami:
· el. paštu info@kolpingopradinemokykla.lt;
· Adresu A. Jakšto g. 6, Kaunas, LT–44275 (I aukštas, iš anksto sutartu laiku, +370 616 19445).

Vaikas susipažįsta su mokykla, o mokykla su vaiku.

Užsiėmimus veda mokyklos mokytojai, veiklų metu kviečiame stebėti savo specialistus: logopedą ir psichologą.

Suderinus individualius šeimos ir vaiko ugdymo poreikius su Kolpingo pedagogikos principais, tėvai (globėjai) kviečiami pasirašyti sutartį ir aptariamos jos sąlygos. Pasirašius, vaikas įtraukiamas į Kolpingo pradinės mokyklos mokinių sąrašus.

Pasirašius sutartį, sumokamas vienkartinis registracijos mokestis.

KAINOS
MAITINIMAS
DIENOS RITMAS