Komunikavimo kompetencija

Komunikavimo kompetencija

Lietuvių kalbos suvokimas ir kalbėjimas, skaitymo ir rašymo pradmenys.
 
Komunikavimo kompetencija. Ją sudaro: kalbos suvokimas ir kalbėjimas bei skaitymo ir rašymo pradmenys. Siektina, kad, baigdamas Programą, vaikas:

  • Norėtų bendrauti, bendradarbiauti ir mokytis;
  • Gebėtų suprasti kitus, išreikšti save, būti suprastas – sukauptų dėmesį, tinkamai vartotų ir tobulintų savo gimtąją kalbą (kitakalbiai – ir lietuvių kalbos gebėjimus), suprastų ir naudotųsi neverbaliniais ženklais (gestais, mimika ir kt.); bendraudamas vadovautųsi etikos ir etiketo taisyklėmis;
  • Domėtųsi knygomis, kitais rašytiniais šaltiniais; suprastų sakytinę ir rašytinę informaciją, ja naudotųsi ir suprastų jos praktinę naudą;
  • Turėtų poreikį skaityti ir rašyti ir taip pažinti pasaulį (suprasti žmonių santykius, jausmus, ketinimus, poelgius, susipažinti su kitomis šalimis ir kt.); bandytų rašyti ir skaityti; jaustų skaitymo ir rašymo džiaugsmą;
  • Domėtųsi kultūros reiškiniais, bandytų kurti pats, dalyvaudamas savo ir kitų tautų kultūroje.