Individualus požiūris į kiekvieną mokinį

Individualus požiūris į kiekvieną mokinį

Kolpingo mokykloje švenčiamas kiekvieno mokinio ir mokytojo individualumas. Įvairovė mums yra vertybė, o ne vien tik toleruotinas neišvengiamas reiškinys. Mokyklos bendruomenėje mokomės pastebėti ir gerbti vienas kito tautinius-kultūrinius, socialinius-ekonominius ir asmenybės mąstymo bei jausenos skirtumus. Pripažįstame, kad kiekvienas mokinys gali mokytis ir įsipareigojame padėti kiekvienam mokiniui augti ir skleistis savo tempu ir sava trajektorija. Mokykla atvira specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pirmumo teisė teikiama šeimoms, kurios bendradarbiauja apibrėžiant ir tenkinant vaiko poreikius.