Kolping Lietuva 30-ies metų veiklos Lietuvoje minėjimo šventė

Kolping Lietuva 30-ies metų veiklos Lietuvoje minėjimo šventė

2023 m. spalio 14 d. Kaune įvyko Kolping Lietuva 30 metų veiklos Lietuvoje paminėjimas. Į šventę susirinko beveik 100 svečių ir bičiulių iš Lietuvos, Vokietijos, Šveicarijos ir Ukrainos. Savo dalyvavimu minėjimą pagerbė ir Kauno arkivyskupas-metropolitas Kęstutis Kėvalas bei vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas.

Renginys prasidėjo iškilminga eisena į Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto didžiojo) bažnyčią, kur buvo aukojamos be galo jaukios šv. Mišios. Pavakariais minėjimas persikėlė į Kolpingo namus (Jakšto g. 6, Kaunas), kur šventinė programa prasidėjo Lietuvos Kolpingo draugijos Valdybos pirmininko, pirmojo Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinio dvasios vadovo, kanauninko Sauliaus Filipavičiaus kalba. Padėką kolpingiečiams ir raginimą nesustoti puošti pasaulio savo darbais išreiškė ir Kauno arkivyskupas-metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Vėliau tęsė nuotolinis, Europos Kolpingo pirmininko Vasyl Savka, sveikinimas. Dėl visiems suprantamų priežasčių ukrainietis atvykti į Kauną ir šventėje dalyvauti negalėjo, tačiau be galo džiaugiamės, kad galimybės leido prisijungti nuotoliu. Po Vasyl Savka kalbos, viltingas nuotaikas papildė muzikinis kūrinys – buvusios Kolpingo darželio darbuotojos ukrainietės Dina, Jana, Oksana ir Marija atliko ukrainietišką dainą Chervona Kalyna. Po muzikinės pertraukėlės, ne tik vertingais, bet ir šmaikščiais žodžiais Tarptautinės Kolpingo draugijos dvasios vadovas, monsinjoras Christoph Hubert Lietuvos Kolpingo draugijai linkėjo ilgų ir prasmingų metų.

Vėliau plojimais palydėjome ilgą bendradarbiavimą su partneriais kolpingiečiais iš Trier vyskupijos. Šiais metais taip pat minimas ir mūsų partnerystės 30-metis. Plojimams nurimus, žodį tarti atėjo Elke Griun, Trier vyskupijos Kolpingo draugijos valdybos narė tarptautiniams ryšiams. Šventinę nuotaiką palaimino sesė Justina savo kūrybos giesme Dievo meilės vandenynas. Ilgamete partneryste, taip pat skaičiuojančia ne vieną dešimtmetį, džiaugiamės ir su kolpingiečiais iš Šveicarijos, čia sveikinimus tarė nacionalinio biuro vadovas Peter Jung. Vėliau keletą žodžių tarė Regina Liotcher iš Hochdorf Kolpingo šeimos, su kuria mus sieja artima draugystė. Dėkojame už sveikinimus ir už daugelį metų skiriamą asmeninę stipendiją Kolpingo kolegijos studentams.

Dar vieną muzikinę pertraukėlę užpildė Troškūnų Kolpingo šeima, sudainavusi du kūrinius: Giminės ir lietuvių liaudies dainą Vėjas iš beržyno, kuriuos susirinkę svečiai užtraukė kartu su atlikėjais. Tada prie mikrofono žengė atstovės iš Kolpingo kolegijos, Kolpingo pradinės mokyklos ir Kolpingo darželio. Jų padėką ir sveikinimus papildė be galo nuoširdus Kolpingo darželio ugdytinių vaizdo įrašas. Kolpingo kolegijos direktorės Ramunės Bagdonaitės-Stelmokienės sūnaus ir buvusio Kolpingo darželio ugdytinio Kristijono Stelmoko sveikinimas nuaidėjo melodingais trimito garsais.

Sveikinimų dalį pabaigė Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė, besidžiauginti, kad per 30 metų pavyko nuveikti išties daug: įkurta pirma aukštoji mokykla Tarptautinės Kolpingo draugijos kontekste – Kolpingo kolegija, kuri šiemet skaičiuoja jau 27 metus. Šalia Kolpingo kolegijos, jau 12 metų veikia vaikų darželis, o nuo 2018 m. rudens veiklą pradėjusi ir jau 5 metus skaičiuojanti pradinė mokykla. L. Kalibataitės pasakojimą iliustravo iš archyvų surinktos visų 30-ies metų nuotraukos iš Kolping Lietuva gyvenimo.

Pasistiprinti ir biučiulystei pratęsti, šventė persikėlė į restoraną Bistro gardžios istorijos, kur nuotaiką kūrė saksofono garsai, gardus maistas ir pašnekesiai.

Šventės metu kvietėme dalyvius aukoti Ukrainai. Dėkojame visiems prisidėjusiems, surinkta 500 eur. suma jau išsiųsta kilniam tikslui.

Dėkojame vsiems susirinkusiems, dalyvavusiems ir pasveikinusiems. Iki kitų kartų!

Daugiau nuotraukų galite rasti Facebook paskyroje: Kolping Lietuva