Bendroji programa

Bendroji programa

Užtikriname pasirengimą sėkmingam mokymuisi pirmoje klasėje.

 

 

Priešmokyklinės klasės pragrindinės ugdymo programos pagrindą sudaro „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“ (Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija; 2014).

Nacionalinė programa numato plėtojamas kompetencijas ir tikėtiną jų pasiekimo lygmenį. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas individualizuoja vaikui keliamus reikalavimus, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko galias. Optimalus (pagal individualias galias) ugdymosi pasiekimų – kompetencijų lygis sudaro ir užtikrina vaiko mokyklinę brandą.

Kolpingo pradinėje mokykloje Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa išplečiama: