Būreliai

Būreliai

Kryptingas meninių, sportinių ir technologinių gebėjimų ugdymas mokykloje organizuojama būrelių forma. Per būrelius planuojama apimti ugdymo visumą – meną, sportą, technologijas ir iniciatyvumo bei kūrybingumo ugdymą. Būrelius ves mokyklos mokytojai, būrelių vadovai uš mokyklos partnerių organizacijų ir tarptautinės organizacijos Kolping Europe savanoriai, su kuriais vaikai turės galimybę bendrauti angliškai.

Būrelių intensyvumas ir turinys derinamas su tos dienos pagrindinio ugdymo programos turiniu ir krūviu. Siekiama veiklų įvairovės ir krūvio vaikams balansavimo.

Konkrečių būrelių sąrašas bus siūlomas mokslo metų pradžioje. Jis bus formuojamas pagal tėvų ir vaikų poreikius.

Už būrelius imamas atskiras mokestis.