Pažinimo kompetencija

Pažinimo kompetencija

Savęs ir pasaulio pažinimas visu protu.       
 
Ją sudaro: smalsumas, domėjimasis, informacijos rinkimas ir apdorojimas, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, padarinių prognozavimas, žinių, supratimo ir patirties kritiškas interpretavimas bei kūrybiškas panaudojimas.

Siektina, kad, baigdamas Programą, vaikas:

  • Domėtųsi ir pagal savo išgales tyrinėtų savo aplinką (gamtinę, socialinę), žmonių sukurtas vertybes;
  • Ieškotų informacijos ir tyrinėtų aplinką pojūčiais (klausa, rega, uosle, lytėjimu, ragavimu), mąstymu, vaizduote; naudotų įvairius būdus pasauliui pažinti ir tyrinėti – stebėjimą, bandymą, modeliavimą ir kt.;
  • Skirtų pagrindines objektų savybes (spalvas, formas, dydį, skaičių, masę), gebėtų juos klasifikuoti pagal tam tikrą požymį: skaičiuoti, matuoti, sverti, grupuoti, lyginti, stengtųsi suprasti, iš ko sudaryti aplinkos objektai, kaip jie keičiasi; susietų reiškinius priežasties – pasekmės ryšiu, prisimintų, apmąstytų ir interpretuotų savo įspūdžius ir patirtį, kritiškai analizuotų informaciją, ją tikslintųsi;

Ugdytųsi kritinį mąstymą, siektų įsisąmoninti ir įprasminti savo žinias ir patyrimą.