Meninė kompetencija

Meninė kompetencija

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys, muzika, šokis, ir vaidyba.
   
Ji sietina su grožio pastebėjimu ir pajutimu, su menine kūryba kaip raiškos priemone, su laisve ir gebėjimu kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą.

Siektina, kad, baigdamas Programą, vaikas:

  • Noriai kauptų potyrius ir įspūdžius, semdamasis įkvėpimo meninei raiškai bei kūrybai;
  • Būtų drąsus, įgyvendindamas savo kūrybinius sumanymus, improvizuodamas;
  • Noriai taikytų įvairius meninės raiškos būdus (dailę ir kitas vaizduojamojo meno rūšis, muziką, vaidinimą, šokį);
  • Savarankiškai ar priešmokyklinio ugdymo pedagogo padedamas, ieškotų ir naudotų įvairias priemones, kurios padėtų įgyvendinti jo kūrybinius sumanymus.