NUMICON – MATEMATINIS LAVINIMAS


Tai nuosekli metų trukmės gebėjimų lavinimo programa, o ne pavieniai užsiėmimai. Pagal praktiškai ir moksliškai pagrįstą NUMICON metodiką formuojamos pagrindinės matematinės sąvokos ir lavinami matematinio mąstymo įgūdžiai. Daugiau apie programos turinį rasite čia.

  • 5-6 metų vaikai, jau besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą, bet joje nepatiriantys sistemiško matematinio lavinimo;
  • penkiamečiai, dar nepradėję priešmokyklinio ugdymo, bet jau pasirengę nuosekliam mokymuisi;
  • ypač laukiami humanitarinio ir meninio polinkio vaikai, kuriems matematikos pasaulis natūraliai yra mažiau įdomus ir priimtinas.
  • „Matematinio lavinimo laboratorija“ sprendžia Lietuvos priešmokyklinio ugdymo programos (2014) spragas matematiniame ugdyme.
  • Programa yra proaktyvi, t.y. nesprendžia matematikos mokymosi problemų, bet ankstyvuoju ugdymu užkerta kelią toms problemoms rastis pradinėje mokykloje.
  • Netradicine matematinio ugdymo sistema (NUMICON) matematikos mokymąsi padaryti įtraukiu ir įdomiu kiekvienam vaikui.

Pamokėlės vyks Kolpingo pradinėje mokykloje (A. Jakšto g. 6) du kartus per savaitę po vieną valandą antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val.

60 €/mėn.

Registracijos formą galite rasti čia

numicon