NUMICON – MATEMATINIS LAVINIMAS

2019-2020 m.m.

Tai nuosekli metų trukmės gebėjimų lavinimo programa, o ne pavieniai užsiėmimai. Pagal praktiškai ir moksliškai pagrįstą NUMICON metodiką formuojamos pagrindinės matematinės sąvokos ir lavinami matematinio mąstymo įgūdžiai. Daugiau apie programos turinį trasite čia.

Tikslinė grupė

  • 5-6 metų vaikai, jau besimokantys pagal priešmoklinio ugdymo programą, bet joje nepatiriantys sistemiško matematinio lavinimo;
  • penkiamečiai, dar nepradėję priešmokyklinio ugdymo, bet jau pasirengę nuosekliam mokymuisi;
  • ypač laukiami humanitarinio ir meninio polinkio vaikai, kuriems matematikos pasaulis natūraliai yra mažiau atraktyvus ir priimtinas.

Programos paskirtis

  • „Matematinio lavinimo laboratorija“ sprendžia Lietuvos priešmokyklinio ugdymo programos (2014) spragas matematiniame ugdyme
  • Programa yra proaktyvi, t.y. nesprendžia matematikos mokymosi problemų, bet ankstyvuoju ugdymu užkerta kelią toms problemoms rastis pradinėje mokykloje.
  • Netradicine matematinio ugdymo sistema (NUMICON) matematikos mokymąsį padaryti įtraukiu ir įdomiu kiekvienam vaikui.

Vieta ir laikas

Pamokėlės vyks Kolpingo pradinėje mokykloje (A. Jakšto g. 6) du kartus per savaitę po vieną valandą antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val.

Programos įgyvendinimo pradžia numatyta 2019 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Kaina

60 €/mėn.

Registracija

Registruokitės Internetu

Susisieksime rugsėjo mėnesį ir pakviesime pasirašyti sutartį.