STEIGĖJO SOCIALINĖ STIPENDIJA

LKF projekto „Kolpingo pradinė mokykla“  STEIGĖJO SOCIALINĖ STIPENDIJA – tai Kolpingo pradinės mokyklos steigėjo kasmet skiriama vienkartinė stipendija KPM mokiniams, išmokant ją tėvams/globėjams. Kolpingo pradinė mokykla teikia steigėjui mokinių, pretenduojančių gauti steigėjo stipendiją, sąrašą. Į steigėjo skiriamą stipendiją pretenduoti gali visi KPM mokiniai, atstovaujami tėvų/globėjų.

Stipendija skiriama vieną kartą per metus, atsižvelgiant į:

  • šeimos mėnesio ir metines pajamas;
  • socialinę padėtį bei paramos poreikį;
  • mokymosi pastangas ir rezultatus;
  • mokinio bei tėvų/globėjų aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, reprezentuojant Kolpingo pradinę mokyklą;
  • motyvacinį laišką (laisva forma).

Į stipendiją gali pretenduoti mokiniai, atstovaujami tėvų/globėjų, kurie pateikia prašymą stipendijai gauti bei atitinka aukščiau minėtus kriterijus (prašymus priima KPM ugdymo organizatorė Eglė Lazoraitytė-Janušonė info@kolpingopradinemokykla.lt).

Gavę steigėjo stipendiją, mokiniai, atstovaujami tėvų/globėjų privalo pateikti prašymą vyr. buhalterei pervesti stipendiją į banko kortelės sąskaitą. Nepateikus prašymo iki nurodytos datos, mokinys  netenka paskirtos stipendijos.

Stipendijos dydžiai ir mokėjimo terminai yra nustatomi LKF nacionalinės sekretorės, atsižvelgiant į LKF Draugų rato patvirtintą fondą.