Rima Maisuraitienė

Rima Maisuraitienė

Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D. Lokas) – tokio principo laikausi dirbdama pedagoginį darbą. Aš siekiu, kad vaikai taptų geriausia savo versija, todėl ne tik mokau juos, bet ir mokausi kartu su jais.

2000 metais įgijau edukologijos magistro laipsnį. Per savo profesinę karjerą, dirbau su vaikais, jaunimu ir suaugusiais žmonėmis formaliame ir neformaliame ugdyme. Norėdama geriau pažinti jaunimą, dirbau savanore psichologinės pagalbos linijoje.

Visada domėjausi įvairiomis ugdymo sistemomis, todėl keliaudama aplankiau daug Europos šalių mokyklų, taip plėčiau savo akiratį ir pažiūras.