Dr. Audronė Allan

Dr. Audronė Allan

Socialinių mokslų daktarė. 2002 metais Vytauto Didžiojo universitete apgynė daktaro disertaciją „Lateralinis mąstymas šiuolaikinėje kūrybiškumo ugdymo paradigmoje“.

Iki edukologinių studijų dar išbandė meninę ir gamtomakslinę kryptį: Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijo porceliano dekoruotojos specialybę, o Vilniaus universitete studijavo fiziką ir įgijo pedagoginę kvalifikaciją.

Edward de Bono mąstymo metodų – „Šešios mąstymo kepuraitės“, „Šeši veiklos batai“, „Šeši veiklos medaliai“ ir „CoRT mąstymo lavinimo programa“ – taikymo praktikė (nuo 1992 m.) ir vyr. trenerė (nuo 2000 m.)

Sertifikuota Ned Herrmann Visuminio proto (Whole Brain® Thinking) metodologijos taikymo ir mąstymo stilių nustatymo (HBDI® instrumentu) praktikė (Herrmann International, 2013)

Emocinio intelekto ugdymo priemonės „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ (Smaltija, 2015, 2016) autorė ir sertifikuota emocinio intelekto praktikė; II lygis – Profesionalas, pagal International Society for Emotional Intellegence (nuo 2017 m.)

Sertifikuota NUMICON metodologijos taikymui ankstyvam matematiniam ugdymui (5-7 metai) ir lyderystei mokykloje (Numicon Professional Development, London, 2018)

Savo profesinę karjerą Audronė pradėjo eilinėje Kauno mokykloje kaip fizikos mokytoja, tačiau jau po pirmų metų pasitraukė iš tradicinės švietimo sistemos ir ėmė ieškoti alternatyvos bei ją kurti. Nuo tradicinių mokymo dalykų mokymo perėjo prie mąstymo lavinimo ir visuminio asmenybės ugdymo, ieškojo efektyvių metodų ir priemonių bei pati jas kūrė. Per savo profesinę karjerą dirbo su vaikais, jaunimu ir suaugusiais žmonėmis formalaus ir neformalaus ugdymo kontekstuose. Daug dėmesio skyrė darbui su mokytojais: dirbo mokytojų rengimo programose (VDU) ir vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarus visoje Lietuvoje.

Pažinkime ir atskleiskime kiekvieno unikalumą! – tai profesinės veiklos moto, atkleidžiantis darbo su personalu ir vaikais prioritetus.

Su Lietuvos Kolpingo draugija pradėjo bendradarbiauti socialiniuose ir švietimo projektuose nuo 1995 metų. Šis bendradarbiavimas natūraliai išaugo į Kolpingo pradinės mokyklos projektą.