Dr. Audronė Allan

Dr. Audronė Allan

Socialinių mokslų daktarė.

Iki edukologinių studijų dar išbandžiau meninę ir gamtomakslinę kryptį: Kauno taikomosios dailės mokykloje įgijau porceliano dekoruotojos specialybę, o Vilniaus universitete studijavau fiziką ir įgijau pedagoginę kvalifikaciją.

Edward de Bono mąstymo metodų – „Šešios mąstymo kepuraitės“, „Šeši veiklos batai“, „Šeši veiklos medaliai“ ir „CoRT mąstymo lavinimo programa“ – taikymo praktikė (nuo 1992 m.) ir vyr. trenerė (nuo 2000 m.)

Sertifikuota Ned Herrmann Visuminio proto (Whole Brain® Thinking) metodologijos taikymo ir mąstymo stilių nustatymo (HBDI® instrumentu) praktikė (Herrmann International, 2013)

Emocinio intelekto ugdymo priemonės „Pažink, prisijaukink, pamokyk“ (Smaltija, 2015, 2016) autorė ir sertifikuota emocinio intelekto praktikė; II lygis – Profesionalas, pagal International Society for Emotional Intellegence (nuo 2017 m.)

Sertifikuota NUMICON metodologijos taikymui ankstyvam matematiniam ugdymui (5-7 metai) ir lyderystei mokykloje (Numicon Professional Development, London, 2018)

Savo profesinę karjerą  pradėjau eilinėje Kauno mokykloje kaip fizikos mokytoja, tačiau jau po pirmų metų pasitraukiau iš tradicinės švietimo sistemos ir ėmiau ieškoti alternatyvos bei ją kurti. Nuo tradicinių mokymo dalykų mokymo perėjau prie mąstymo lavinimo ir visuminio asmenybės ugdymo, ieškojau efektyvių metodų ir priemonių bei pati jas kūriau. Per savo profesinę karjerą dirbau su vaikais, jaunimu ir suaugusiais žmonėmis formalaus ir neformalaus ugdymo kontekstuose. Daug dėmesio skyriau darbui su mokytojais: dirbau mokytojų rengimo programose (VDU) ir vedžiau kvalifikacijos tobulinimo seminarus visoje Lietuvoje.

Pažinkime ir atskleiskime kiekvieno unikalumą! – tai profesinės veiklos moto, atskleidžiantis darbo su personalu ir vaikais prioritetus.

Su Lietuvos Kolpingo draugija pradėjau bendradarbiauti socialiniuose ir švietimo projektuose nuo 1995 metų. Šis bendradarbiavimas natūraliai išaugo į Kolpingo pradinės mokyklos projektą.