Kūrybinė saviraiška

Kūrybinė saviraiška

Atraskime savyje ir savo vaikuose kūrėjus ir kartu patirkime kūrybos džiaugsmą!

Kūrybiškumo ugdymui naudojama kūrybinių potencijų atpažinimo ir išlaisvinimo strategija. Ieškoma individualių vaiko kūrybinės raiškos sričių ir kuriamos galimybės kiekvienam atsiskleisti tiek pagrindinio ugdymo procese, tiek ir popamokinėje veikloje.

Kūrybinės saviraiška yra suprantama plačiau nei vien meninė raiška muzikos, šokio, dailės ar teatro priemonėmis, ji apima ir naujų veiklos, žaidimo ar mokymosi galimybių paiešką, savo idėjų kėlimą ir jų įgyvenimą. „Kūrybinės saviraiškos“ programa yra įgyvendinama ne kaip tvarkaraštyje numatytos kūrybiškumo pamokos, o kaip kūrybinė dimensija daugelyje mokyklos veiklų.