Socialinis-emocinis ugdymas

Socialinis-emocinis ugdymas

Padėkime vaikams atrasti, pažinti, suvaldyti ir išpuoselėti savo jausmų pasaulį!

Išėjimas į mokyklą, nauja mokymosi patirtis, nauji draugai − tai vaiko jausmų pasaulį suvirpinantys įvykiai. Turime pripažinti, kad vaikams dar sunku tvarkytis su savo jausmais. Mes mokykloje tikslingai mokome vaikus suvokti ir įvardyti savo jausmus, tvarkytis su apėmusiomis emocijomis, suprasti ir atjausti šalia esantį, megzti tarpusavio santykius ir įsijungti į vaikų grupę. Socialiniai-emociniai gebėjimai ugdomi ne tik ugdymo planuose numatytu laiku, bet ir per kasdieninį bendravimą bei emociškai saugią mokymosi aplinką.