Krikščioniškomis vertybėmis grįstas ugdymas

Krikščioniškomis vertybėmis grįstas ugdymas

Padėkime skleistis vaikų asmenybei ir tapti atsakingais už savo gyvenimą bei aplinką!

Kolpingo pradinė mokykla yra vienas Lietuvos Kolping fondo švietimo projektų. Būdama platesnės tarptautinės Kolpingos draugijos dalimi mokykla perima krikščioniškomis vertybėmis grįsto ugdymo tradiciją. Adolfas Kolpingas dar devynioliktame šimtmetyje apibrėžė ugdymo paskirtį „skatinti kiekvieno žmogaus, kaip atskiro Dievo kūrinio, unikalumą ir savimonę, kūrybiškumą ir norą tobulėti, geranoriškumą ir bendrystės jausmą, atsakingumą už save patį ir kitus visuomenės narius“. Šių vertybių aktualumas išliko iki šių dienų.