Individualus požiūris į kiekvieną vaiką

Individualus požiūris į kiekvieną vaiką

Nuostabu, kad tu skirtingai jauti, suvoki, mąstai, kalbi, mokaisi ir bendrauji.

Mokykloje pripažįstame kiekvieno vaiko asmenybės, mąstymo, jausenos ir gyvenimiškos patirties unikalumą. Mokinių klasė nėra unifikuotų mokinių armija, o skirtingomis krytimis besiskeidžiančių asmenybių bendruomenė. Tokioje klasėje kiekvienas mokinys turi išskirtinius mokymosi poreikius, kuriuos siekiame patenkinti. Vienas ekstravertas, kitas introvertas, vienas susikaupęs, kitas išsiblaškęs, vienas dešiniarankis, kitas kairiarankis ir t.t. Skirtingose mokymosi situacijose išryškėja skirtingų vaikų stipriosios ir silpnosios pusės. Numatoma mokytojų ir mokymosi specialistų pagalba panaudojant kievieno stiprybes ir įveikiant kylančius sunkumus.