Būreliai

Būreliai

Popamokinė veikla mokykloje organizuojama būrelių forma. Kiekvieną dieną mokiniai turi galimybę sudalyvauti organizuoto ugdymo veikloje.

Per būrelius planuojama apimti ugdymo visumą – meną, sportą, technologijas ir iniciatyvumo bei kūrybingumo ugdymą. Būrelius ves mokyklos mokytojai ir tarptautinės organizacijos Kolping Europe savanoriai, su kuriais vaikai turės galimybę bendrauti angliškai.

Būrelių intensyvumas ir turinys derinamas su tos dienos pagrindinio ugdymo programos turiniu ir krūviu. Siekiama veiklų įvairovės ir krūvio vaikams balansavimo.

Tie priešmokyklinukai, kuriems reikės mažiau individualios mokymosi paramos realizuojant pagrindinę priešmokyklinio ugdymo programą ir jiems pakaks poilsio, galės išbandyti visus siūlomus būrelius. Už būrelius atskirai mokėti nereikės, jie įskaičiuoti į pilnos dienos ugdymo mokestį.

Konkrečių būrelių sąrašas ir programos bus pristatytos mokslo metų pradžioje.