POPAMOKINIS UGDYMAS

Visiems Kolpingo mokyklos priešmokyklinukams po pamokų siūlomas papildomas popamokinis ugdymas. 2018/2019 m.m. planuojamos realizuoti šios programos:

  • Mokymosi paramos grupė vaikams. Ji apims psichologinę ar logopedinę pagalbą bei individualias ar grupines konsultacijas vaikams, kuriems kyla sunkumų realizuojant pagrindinę ugdymo programą.
  • Integruota ugdymo menu programa, apimanti dailę, keramiką, šokius, vaidybą ir muziką.
  • Sveikatingumo programa, apimanti sportą, profilaktinę kinezioterapiją ir sveiką gyvenseną.
  • Kūrybingumo ir iniciatyvumo programa, apimanti mokinių inicijuotų projektų rengimą bei įgyvendinimą panaudojant, integruojant ir įprasminant formaliame ir neformaliame ugdyme įgytas žinias.
  • Technologinio ugdymo programa – sudaranti galimybę susipažinti su technologijų pasauliu, įgyti technologijų panaudojimo įgūdžių ir plėtoti matematinį, konstrukcinį bei algoritminį mąstymą.