KAINOS

Mokestis už mokslą – 500 Eur (vieno mėnesio kaina).

Į ugdymo mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • humanizuotas matematinis ugdymas;
 • ankstyvasis anglų kalbos mokymas;
 • meninis ugdymas;
 • fizinio aktyvumo ir sveikatinimo užsiėmimai su kineziterapeutu;
 • ankstyva rytinė veikla iki pamokų pradžios;
 • Kolpingo pradinės mokyklos pedagogų vedama popamokinė veikla; 
 • naujokų stovykla būsimiems priešmokyklinukams; 
 • pirminė psichologo ir logopedo konsultacija;
 • išvykos Kauno mieste;
 • visi vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai;
 • mokymuisi būtina techninė ir programinė įranga.

Kiti mokesčiai:
stojamasis mokestis – 150 Eur (mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas);
maitinimas;
mokyklinė apranga;
dalyvavimas olimpiadose;
dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir kt.