Lina Liach

Lina Liach

Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir ikimokyklinio bei pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija (2007 m., Šiaulių universitetas).

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (2009 m., Kauno technologijos universitetas).

Pedagoginį darbą pradėjo 2006 m. Kauno darželyje, taikančiame netradicinius ugdymo metodus. 2011 m. apsigynė auklėtojos-metodininės kvalifikacinę kategoriją. Turi sukaupusi 12 metų darbo patirtį su 1,3 – 7 m. vaikais. Savo kvalifikaciją nuolat tobulina paskaitose, seminaruose. Nuo 2017 m. prisijungė prie Kolpingo darželio veiklos.

Būdama studentė ir atlikusi praktikas darželiuose ir mokyklose, kurios taiko tradicinius ugdymo metodus suprato, kad tokia metodika neatitinka jos požiūrio į vaiko ugdymą. Todėl pradėjo domėtis alternatyva šiai ugdymo sistemai. Dalyvavo seminaruose, sėmėsi patirties iš šalies bei užsienio lektorių, pedagogų, kurie dirbo pagal R. Šteinerio, M. Montessori, lauko, intuityviąją pedagogikas. 2007 m. baigė tarptautinius ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos kursus.

Lina yra įsitikinusi, kad pedagoginiame darbe svarbiausias dalykas yra mokytojo santykis su vaiku. Tik radus kelią į vaiko širdį, galima puoselėti jo, kaip asmenybės, augimą ir motyvaciją mokymuisi. Savo darbe Lina taiko įvairius ugdymo metodus, lanksčiai ir intuityviai žvelgia į esamą situaciją. Didelį dėmesį skiria individualiems vaikų gebėjimams ir komandiniam darbui.