Dalius Barkauskas

Dalius Barkauskas

Fizikos mokytojas (Kauno technologijos universitetas, 2016)

Fizikos magistras (Lietuvos edukologijos universitetas, 2014)

Energetinių sistemų elektronikas (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio rengimo centras, 2011)

Fizikos bakalauras (Vilniaus universitetas, 2010)

Savo pedagoginę karjerą Dalius pradėjo 2012 m. kaip robotikos, elektronikos ir mobilių įrenginių programavimo mokytojas neformalaus ugdymo kontekste: Vilniaus kompiuterininkų akademijoje ir Robotikos mokykloje. Ši veikla pakreipė ir kvalifikacijos tobulinimo kelią link technologinio ugdymo. Jis mokėsi „Įvado į robotiką“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose („Baltic Orbis“, 2012) ir Stažavosi Vokietijoje (University of Paderborn, the faculty of Mechatronics and Dynamics, 2013). Išbandęs darbą formaliajame ugdymo kontekste kaip inžinerijos mokytojas ir pavaduotojas inžineriniam ugdymui VGTU Inžinerijos licėjuje Dalius 2016 m. į kūrė savo viešają įmonę – Inžinerijos mokyklą.

Kolpingo pradinėje mokykloje Dalius įgyvendins integruotą „Technoramos“ programą, kurioje ugdys vaikų technologines, matematines ir gamtamokslinio tyrimo kompetencijas.